این هتل در مدت تاریخ انتخابی شما تعطیل است.
در محدوده تاریخی زیر باز است.
از (dd/mm): 01/05
به (dd/mm): 31/10

Standard Triple Room 21 m2

댴 Private bathroomRoom size 21 m²Includes air conditioning, minibar and TV.Room facilities:• Minibar• Shower• Safety Deposit Box• Telephone• Air conditioning• Hairdryer• Free toiletries• Toilet• Bathroom• Satellite Channels• Wake-up service

Family Room 4 32 m2 ممکن است متغیر باشد
نوع تختخواب

댴 Private bathroomRoom size 32 m²Includes air conditioning, minibar and TV.Room facilities:• Minibar• Shower• Safety Deposit Box• Telephone• Air conditioning• Hairdryer• Free toiletries• Toilet• Bathroom• Satellite Channels• Wake-up service

Standard Double Room 18 m2 ممکن است متغیر باشد
نوع تختخواب

댴 Private bathroomRoom size 18 m²This double room features a minibar and air conditioningRoom facilities:• Minibar• Shower• Safety Deposit Box• Telephone• Air conditioning• Hairdryer• Free toiletries• Toilet• Bathroom• Satellite Channels• Wake-up service